Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Η θλιβερή κοινωνία του κινητού

Δοξάστε μας!!!
(Και ας μην κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: