Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Μνημείο ελληνικό

Toυ Δ. Χαντζόπουλου
Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ 27-9-14

Δεν υπάρχουν σχόλια: