Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Φιμώσεις

Του Κ. Μητρόπουλου
Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ 11-7-15

Δεν υπάρχουν σχόλια: