Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Δυσκολίες


Toυ Κ. Μητρόπουλου
Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ (23-12-11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: