Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου-Δραστηριότητες

Σχολικό έτος 2011-2012
Δραστηριότητες και Προγράμματα του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων


Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναπτύσσονται σε εθελοντική βάση τόσο για τους καθηγητές, όσο και για τους μαθητές. Από πλευράς οριοθέτησης εξελίσσονται εκτός ωρολογίου και αναλυτικών προγραμμάτων, στο περιθώριό τους. Αξιοποιούν κατά βάση τις μεθόδους project και τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης. Οι μαθητές καθοδηγούνται και χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες, τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο.
Οι μαθητές δεν βαθμολογούνται για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά αλλά διευκολύνονται στην εμπέδωση της ομαδικής και συνεργατικής εργασίας και μάθησης, καθοδηγούνται στην ενοποίηση των κατακερματισμένων πληροφοριών και της γνώσης -όπως αυτή διδάσκεται με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα- απολαμβάνουν τη χαρά της διερευνητικής μάθησης και τους δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. Αποτελούν εν ολίγοις μια άλλη ευκαιρία μάθησης στο σύγχρονο σχολείο.
Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που αναφέρουμε αποτελούν αυτόνομες εκπαιδευτικές προτάσεις με σκοπό, στόχο, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, παραγόμενα προϊόντα και διαδικασίες αξιολόγησης. Δεν είναι ψυχαγωγικού χαρακτήρα απασχόληση για τους μαθητές. Είναι προτάσεις μάθησης και αποτελούν σήμερα την ισχυρότερη αφορμή να συνδεθεί το σχολείο με την κοινωνία. Αρχικά, με την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται κατά τη φάση υλοποίησης του προγράμματος (σεμινάρια, επισκέψεις, συνεντεύξεις κ.α.) και κατόπιν με τη διάχυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν με την ολοκλήρωσή του.
Από τις ισχύουσες διατάξεις είναι, μάλιστα, επιβεβλημένη αυτή η διάχυση τουλάχιστον για τους υπόλοιπους μαθητές της σχολικής μονάδας και γίνεται με εκδηλώσεις που διοργανώνονται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου κάθε χρόνο, λίγο πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου φέτος οι καθηγητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες και συντόνισαν αρκετά τέτοια προγράμματα εμπλέκοντας σ’ αυτά και πάρα πολλούς μαθητές.
Στο πρόγραμμα με τίτλο «Υγεία και Παραγωγικότητα» οι καθηγητές κκ Ε. Ηλιάδης και Μ. Τσακιράκης προσέγγισαν με την ομάδα τους το θέμα διερευνώντας έναν από τους βασικότερους θεσμούς της κοινωνίας μας, την οικογένεια. Βαρύτητα δόθηκε στην επισήμανση των προϋποθέσεων για τους όρους που αναφέρονται στο θέμα, όπως επίσης και στους «εχθρούς» τους.
Οι καθηγήτριες κκ Ελπ. Γιατζάκη και Ε. Τζερεμέ οργάνωσαν θεατρική ομάδα. Μια μεγάλη παρέα, όπως οι ίδιες δηλώνουν, με διάθεση και όρεξη να εξερευνήσουν λίγο από τον κόσμο του θεάτρου. Σε πρώτη φάση θα παρουσιάσουν την «Ημέρα της κρίσεως» και αργότερα σε αποκλειστική παράσταση «Το γιοφύρι της Άρτας και το μήλο του Νεύτωνα».
Οι καθηγητές κκ Ι. Ευαγγελινάκης και Ε. Σουλαδάκη εργάστηκαν με τις ομάδες τους για το πρόγραμμα «Βιώσιμη κινητικότητα, ας μετακινηθούμε οικολογικά». Ερεύνησαν και μελέτησαν μερικά από τα πιο σημαντικά προβλήματα του ανθρώπου των αστικών κέντρων σήμερα.
Οι καθηγητές κκ. Αικ. Παχυγιαννάκη και Ν. Κοϊνάς υλοποίησαν πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας, αναζητώντας σημάδια του παρελθόντος στη σύγχρονη πόλη μας.
Οι καθηγήτριες κκ Χρ. Μπρούμη και Δ. Σηφάκη υλοποίησαν πρόγραμμα με το οποίο διερεύνησαν τον Γερμανικό πολιτισμό, μέσα από τις βιογραφίες πολύ σημαντικών προσωπικοτήτων, και την αλληλεπίδρασή του με το Ελληνικό πνεύμα.
Ο καθηγητής κ Π. Κουτσελάκης με την ομάδα του διερεύνησε το θέμα «Τροχαία ατυχήματα και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος διοργανώθηκαν κάποιες δημόσιες παρεμβάσεις, οργανώθηκαν σεμινάρια και αναπτύχθηκε μικρής διάρκειας ντοκιμαντέρ.
Οι καθηγητές κκ Μ. Κλώντζας και Μ. Τσαμπανάκης επέλεξαν να παρουσιάσουν μια πολυδιάστατη μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη θάλασσα, τον Άγιο Νικόλαο και το Ελληνικό τραγούδι.
Τέλος, μικρή συμβολή στην αλληλεπίδραση Μαθηματικών και Τέχνης, θα παρουσιαστεί το μονόπρακτο «Ο κύκλος και οι άλλοι».
Τη Δευτέρα 14 Μαΐου το πρωί θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, για τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου.
Την Τρίτη 15 Μαΐου το απόγευμα και ώρα 17.30, στον ίδιο χώρο θα επαναληφθεί το πρόγραμμα για τους γονείς των μαθητών και το κοινό με την είσοδο ελεύθερη.
Ο Δ/ντης του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου
Ι. Σταμέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: