Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Εμπειρίκος καταγγέλλων

H Μικέλα Χαρτουλάρη στο Βιβλιοδρόμιο των ΝΕΩΝ 8-9/12/12 μας θυμίζει την κρυμμένη ιστορία της Ζεμφύρας του Εμπειρίκου από την οποία η ακόλουθη καταγγελία κατά όλων εκείνων που κρύβουν την παθητική στάση τους στα πράγματα πίσω από ένα μποέμικο στυλ.

«Τους κυνικούς, τους πτωχοπρόδρομους, τους παρακοιμώμενους της κάθε ανθρώπινης ανεπαρκείας, τους υπερμάχους της κάθε ηττοπαθείας, τους ευνουχισμένους χριστιανούς και νεοχριστιανούς, τους ποικιλώνυμους μικροαπατεώνας, τους κιβδηλοποιούς του έρωτα και των αρμάτων, τους πάσης φύσεως προαγωγούς των γυναικών, της τέχνης και της πολιτικής, τους δήθεν μεσσιανικούς ψευδοπροφήτας, τους εμπαθείς ψευδοεπαναστάτας, τους αργόσχολους αισθητικούς, τους αιωνίους κριτάς και επικριτάς, τους ψευδοκαλλιτέχνας, τους ψευδοφιλοσόφους, ηθικολόγους και ανηθικολόγους, τους πάσης φύσεως βρωμερούς και σκατολόγους, με μιαν λέξιν την φαντασμένην, μοχθηράν και παθητικήν αυτήν κόπρον της υλικής και πνευματικής ζωής, που αποτελεί μόνον έν επί πλέον λίπασμα των χωμάτων από όπου αναπηδά, αργά και πού, μια πραγματική ιδιοφυΐα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: