Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Νεολογισμός

Ένας νεολογισμός είναι ένας όρος, ή μια φράση που δημιουργείται για να ενισχύσει μια νέα έννοια ή να συνθέσει κάποιες προϋπάρχουσες ή να καταστήσει κάποια παλαιότερη ορολογία πιο σύγχρονη.

Οι νεολογισμοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στον προσδιορισμό των εφευρέσεων, των νέων φαινομένων, ή των παλαιών ιδεών που έχουν ενταχθεί σε ένα νέο πολιτιστικό πλαίσιο. Ο όρος «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», όπως χρησιμοποιείται σήμερα, είναι ένα παράδειγμα ενός νεολογισμού.

Ένας άλλος είναι ο "προσοντούχος αγράμματος", όρος που όπως και το "ηλεκτρονικό ταχυδρομείο" έχει μπει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: