Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010

Μετά τιμής: Πανδώρα

Κύριε διευθυντά,

Ολον τον χρόνο η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου μάς διαβεβαίωνε
ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα με τη λειτουργία των σχολείων. Οτι, παρά τις μειωμένες προσλήψεις, με τον έλεγχο των αποσπάσεων- μετακινήσεων των εκπαιδευτικών θα λυνόταν το πρόβλημα της ελλείψεως προσωπικού. Τώρα λέει ότι «τα κενά θα καλυφθούν με τις προσλήψεις αναπληρωτών». Για άλλη μία φορά οι αναπληρωτές καλούνται να σώσουν την κατάσταση. Αν παραδοσιακά «τα παιδία παίζει», εν προκειμένω μου φαίνεται ότι το κράτος παίζει με την Παιδεία. Δεν μπορώ βεβαίως να αγνοήσω τη συνδρομή, σε αυτό το παιχνίδι, των κακομαθημένων εκπαιδευτικών: που χρησιμοποιώντας αναρρωτικές- εκπαιδευτικές άδειες και παρόμοιες μεθόδους προκειμένου να λουφάρουν αναγκάζουν τους υπουργούς να καταφεύγουν σε... άλλα κόλπα.

Μετά τιμής

ΠΑΝΔΩΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: