Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Φιλοδώρημα

Κύριε ∆ιευθυντά,
Σε ό,τι αφορά τις αποδοχές στο ∆ηµόσιο, µιλάµε για ενιαίο µισθολόγιο; Ή για ενιαίο φιλοδώρηµα;
Με τιµή Νεόκοπος
(ΤΑ ΝΕΑ 14-6-11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: