Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Η ρητορική και η οικονομία

Γράφει ο Πρετεντέρης στα ΝΕΑ για τον Ευαγγ. Βενιζέλο, τον νέο υπουργό Οικονομικών: «όµως, [με τον κ. Βενιζέλο] προδιαγράφεται κι ένας σοβαρός κίνδυνος: να µπερδέψει ο υπουργός την οικονοµία µε τη ρητορική. Πρόκειται για µια καθαρά ελληνική µέθοδο άσκησης πολιτικής, η οποία µπορεί ενδεχοµένως να αποδώσει στους περισσότερους τοµείς της διακυβέρνησης – εκτός από έναν: την οικονοµία...»

Και καταλήγει πως για να πετύχει η χώρα την ανάκαμψη χρειάζονται «τέσσερα πράγµατα: χρόνος, χρήµα, σχέδιο και ηγεσία. Θεωρητικά, τα πρώτα δύο θα τα βάλουν οι ξένοι, τα άλλα δύο εµείς.

Αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο σκέλος της αποστολής του Βενιζέλου. Να πείσει τους συνοµιλητές του ότι έχουµε σχέδιο και ότι διαθέτουµε ηγεσία, άρα ότι µπορούν να µας εµπιστευτούν παρέχοντας χρόνο και χρήµα».

Κοντός ψαλμός αλληλούια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: