Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Στη χώρα του Μπούλη

Toυ Κ. Μητρόπουλου
Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ (13-8-11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: