Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Ψάχνω, ψάχνεις, ψάχνει

Toυ Κ. Μητρόπουλου
Δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ (5-11-11)

Δεν υπάρχουν σχόλια: