Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Φιλέτα

Σε μερικές υποθέσεις οι εξεταστικές επιτροπές αναζητούν ματαίως το κόκαλο για να φτάσουν το μαχαίρι μέχρις εκεί. Πρόκειται για τα φιλέτα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: