Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Διαμαντής του ΙΚΑ

To φιδάκι ο Διαμαντής και οι συντάξεις του ΙΚΑ.

Μη τερπνές και καθόλου ευχάριστες δραστηριότητες 
στην κοινωνική ασφάλιση

Δεν υπάρχουν σχόλια: