Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Σιγά την είδηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της (5/11/2010), ζητά από 19 κράτη μέλη να επιστρέψουν το ποσό 578,5 εκατ. Ευρώ από κοινοτικά κονδύλια που δαπανήθηκαν αδικαιολόγητα, χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες που ορίζουν οι κοινοτικοί κανονισμοί.
Από το ποσό αυτό,  347 περίπου εκατ. Ευρώ αναλογούν στην Ελλάδα, για επιδοτήσεις που πληρώθηκαν το διάστημα 2004-2008. Η βασική αιτία των καταλογισμών αυτών είναι οι ελλείψεις του ΟΣΔΕ και ειδικότερα η απουσία έως το 2009 ενός σύγχρονου χαρτογραφικού υποβάθρου για τα αγροτεμάχια καθώς και οι ελλείψεις στην κτηνιατρική βάση δεδομένων για τα ζώα.
 Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης, η κατάσταση αυτή είναι δημοσιονομικά επώδυνη. Ο Υπουργός θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα προκειμένου ο κρατικός προϋπολογισμός να επιβαρυνθεί το λιγότερο δυνατόν.
Ήδη, σε συμφωνία με την Επιτροπή, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ ρύθμισε, η επιστροφή των ποσών που επιβλήθηκαν στη χώρα να γίνει σε τρεις  ετήσιες δόσεις, από την επόμενη χρονιά.
Σιγά την είδηση. Κάποτε θα γινότανε κι αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: