Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Πικρά

Του Κ. Μητρόπουλου
Δημοσιεύτητηκε στα ΝΕΑ (27-11-10)

Δεν υπάρχουν σχόλια: